More Website Templates @ Templates.com!

Base64 Dekoder

Base64 służy do kodowania bajtów za pomocą znaków. W kodowaniu tym przypisuje się 64 wybranym znakom liczby od 0 do 63. Przy pomocy Base64 koduje się często hasła - wiele programów (np: Filezilla) w ten sposób exportuje hasła do pliku XML